MPMC-headerfoto-foto5

Uitstroombegeleiding voor bedrijven en werknemers

Een gedwongen vertrek is niet alleen vervelend voor de betreffende medewerker, maar werkt ook vaak door in de organisatie. Vooral waar ontslag het gevolg is van een overname, fusie of reorganisatie en het vertrek niet direct met het eigen functioneren te maken heeft, wordt outplacement gewaardeerd. Het uitgangspunt van een outplacementtraject bij MPMC is dat de betrokkene weet wat hij of zij wil en helder voor ogen heeft en hoe daar te komen. Daarbij worden onder andere de volgende elementen ingezet: zelfinzicht, arbeidsmarktoriëntatie, openstaande vacatures beoordelen op passendheid, vacatures vinden, cv opstellen en het effectief inzetten van social media voor je loopbaan. Outplacement kan zowel individueel als groepsgewijs (collectief) worden ingezet.

Collectief outplacement

Collectief outplacement wordt ingezet wanneer een bedrijf of instelling gelijktijdig afscheid moet nemen van meerdere medewerkers. Veelal maakt het outplacement deel uit van een sociaal plan, geaccordeerd door de Ondernemingsraad. Bij collectieve outplacements gaat het vaak om grotere groepen werknemers tegelijk. Om de kwaliteit te kunnen garanderen waar de deelnemers recht op hebben, ligt samenwerking tussen kwaliteitsbureaus dan ook voor de hand.

Inzet van het budget voor collectief outplacement

Het beschikbare budget voor een collectief outplacement kan worden gedeeld door het aantal deelnemers. Daarmee krijgt ieder zijn of haar eigen deelbudget. Het kan ook anders: door uit te gaan van een collectief budget, kunnen afspraken worden gemaakt over een gedifferentieerde inzet. Wanneer bijvoorbeeld een kansrijke deelnemer al snel nieuw werk vindt en dus uitstroomt, dan kan het resterende deelbudget van deze deelnemer worden aangewend om minder kansrijke deelnemers extra begeleiding te bieden. Dat biedt de opdrachtgever en andere betrokkenen de garantie dat het beschikbare budget optimaal wordt benut. Vanzelfsprekend houden wij een transparante boekhouding bij van het budget. Over het beheer ervan maken wij graag nadere afspraken met de opdrachtgever en/of andere betrokkenen, bijvoorbeeld de OR.

Onze werkwijze

Korte tijd na de ontslagaanzegging, voorafgaand aan de individuele intake, kan Het Outplacement Collectief op locatie een bijeenkomst beleggen voor collectieve informatieverstrekking aan de betrokken medewerkers en, desgewenst, hun partners. De opzet en het verloop van deze bijeenkomst vormen uiteraard onderwerp van afstemming.

Het Outplacement Collectief kan tevens ondersteuning bieden op de volgende terreinen:

  • communiceren intern/extern;
  • voorbereiden van het ‘aanzeggingsmoment’;
  • voorbereiden van individuele slechtnieuwsgesprekken;
  • maken van een tijdplanning.

Het begeleidingstraject

In het uitplaatsingstraject worden medewerkers begeleid bij het realiseren van een nieuwe baan. Dat zijn altijd individuele maatwerktrajecten. Dat betekent dat de persoonlijke “inkleuring” van de trajecten afhankelijk is van wat men wenst en nodig heeft. Deze elementen kunnen als één geheel, maar ook als afzonderlijk onderdeel ingezet worden. Elementen die wij bieden zijn:

  • Intake en persoonlijkheidsanalyse.
  • Voorbereiden op terugkeer op de arbeidsmarkt o.a. door het voeren van gesprekken met een ervaren vaste begeleider/adviseur, gericht op het opsporen en minimaliseren van eventuele belemmeringen. Het aantal gesprekken varieert van persoon tot persoon.
  • Trainingen. Dit is veelal een groepsactiviteit. De training “Solliciteren en Baanverwerving” wordt aan alle deelnemers aangeboden. De training is modulair opgebouwd, waardoor vooraf bepaald kan worden aan welke sessies deelgenomen wordt.
  • Deelnemen aan het Vacature Zoek Programma, gericht op het zoeken en matchen van vacatures. Het team van Het Outplacement – Collectief gaat proactief op zoek naar beschikbare vacatures in de overeengekomen regio. Daarvoor maken wij gebruik van het bestaande bedrijfsnetwerk, maar ook andere bedrijven met “succespotentie” worden benaderd.
  • Zoeken en matchen van stage- en werkervaringsplaatsen. Stage- en werkervaringsplaatsen zijn bedoeld om de deelnemer te activeren en de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.
  • Gebruik, uitbreiding en onderhoud van het eigen persoonlijke netwerk krijgen eveneens aandacht. Daarnaast kan aandacht worden besteed aan de manier waarop social media (LinkedIn, Twitter enz.) kunnen worden ingezet bij het zoeken naar werk.

Onzekerheid over de toekomst bij de partner kan soms een belangrijke beïnvloedende factor zijn in het verwerkings-, heroriëntatie- en sollicitatieproces. Wij betrekken daarom desgewenst ook de partners bij het traject, aan het begin, maar ook lopende het traject.

Nazorg

Deelnemers die een baan hebben gevonden, kunnen gedurende een half jaar na herplaatsing kosteloos gebruik maken van actieve nazorg. De adviseur begeleidt hen gericht op een succesvol functioneren in de nieuwe baan. Daarbij kan ook gebruik gemaakt worden van de telefonische helpdesk en e-coaching.

Meer weten of een kosteloos oriënterend gesprek? Neem vrijblijvend contact op via 06 53 56 26 75 of info@mpmc.nu.