fbpx

4 types van stress en de remedies hiertegen.

4 types van stress en de remedies hiertegen.

Het is deze week de week van de werkstress. Wist je dat maar liefst 1 op de 7 werknemers last heeft van burn-out klachten? En dat 16% Van alle verzuimde werkdagen zijn stress-gerelateerd is?
In 2017 zijn 7 miljoen verzuimdagen geweest vanwege werkstress en de kosten van werkstress zijn daarmee opgelopen tot 2 miljard euro per jaar. Burn-out is daarmee beroepsziekte nummer 1. Dus…Goed om aandacht te hebben voor werkstress!

Maar… wat levert jou stress op?
Een deadline? Het overzicht kwijt? Het gevoel er alleen voor te staan?
Wat jou stress oplevert is per persoon verschillend. Het heeft te maken met jouw talenten en kwaliteiten. En natuurlijk ook met jouw valkuilen. Hoe beter jij deze van jezelf kent, deste beter weet jij om te gaan met stressvolle situaties en hier remedies op te vinden. In dit blog vertel ik je over de 4 grote stressoren die gelinkt zijn aan jouw talenten én welke remedies je hiervoor kunt inzetten.

Type 1: Slecht voorbereid zijn
Mensen die last hebben van stress type 1 willen graag goed voorbereid zijn. Zij hechten waarde aan de dingen juist doen. Zij hebben talenten als voorzichtig, nauwkeurig, analytisch, gedetailleerd en objectief. Als geen ander bewaken zij de kwaliteit en gemaakte afspraken.
Stressoren: Zij ervaren stress als een deadline naar voren wordt gehaald, kwaliteit minder belangrijk is en zij het gevoel hebben dat hetgeen zij nastreven niet wordt gewaardeerd of serieus genomen.
Stresssignalen: pietluttig, besluiteloos, afstandelijk, naar binnen gekeerd. En kunnen daardoor naar de buitenwereld ijzig en koud worden.
Stress “over the top”: chaos, dingen vergeten en emotionele uitbarstingen.
Remedie:
– Ga in gesprek en zet alles nog eens even opnieuw op een rijtje.
– Vraag om meer informatie en emotionele ondersteuning.
– Zorg ervoor dat details zijn geregistreerd en begrepen.
– Terug naar het begin en dit keer beter analyseren!

Type 2: Controleverlies
Mensen die last hebben van stress type 2 houden ervan om de touwtjes in handen te hebben. Ze hechten waarde aan afspraak is afspraak en committeren zich aan een taak en verantwoordelijkheid. Ze voelen zich verantwoordelijk voor het eindresultaat en de tijdsplanning. Ze zullen er alles aan doen om dit te behalen. Zij hebben talenten als wilskrachtig, prestatiegericht, veeleisend, vastberaden en doelbewust.
Stressoren: Zij ervaren stress als zij afhankelijk zijn van anderen voor het behalen van het doel. Als anderen “de kantjes ervan af lopen” of de opdracht niet serieus nemen. Ook ervaren zij stress als ze overruled worden in hun verantwoordelijkheid of een besluit maar niet wordt genomen.
Stresssignalen: controlerend, drammerig, dominant en intolerant.
Stress “over the top”: emotioneel, onzeker, gevoelens van wrok.
Remedie:
– Ga iets doen waarbij je snel actie kunt ondernemen en een snel doel bereiken.
– Neem een beslissing of een time-out.
– Neem de leiding.
– Ga het gesprek aan met iemand waarbij je en jouw verhaal en standpunt kunt toelichten.

Type 3: Buitengesloten voelen
Mensen die last hebben van stress type 3 zijn echte teamspelers. Ze vinden het werken met hun collega’s, de openheid, lachen met elkaar, samen plannen bedenken, het leukst wat er is. Ze krijgen inspiratie van gesprekken met anderen en houden van reuring en gezelligheid om zich heen. Zij hebben talenten als dynamisch, enthousiast, overtuigend, expressief en opgewekt.
Stresssoren: Zij ervaren stress als zij ergens alleen voor komen te staan. Zich eenzaam voelen op het werk. Geen collega’s om zich heen of een positie waar ze met weinig mensen in contact staan of iets niet mogen delen. Ook houden ze er niet van als zij worden buitengesloten. Zelf betrekken ze het liefst iedereen erbij en het raakt ze als dat omgekeerd niet het geval is.
Stresssignalen: chaotisch, opgewonden , indiscreet, overhaast.
Stress “over the top”: koud, afstandelijk.
Remedie:
– Zorg voor bewegingsruimte.
– Gooi eerst alles eruit en ga dan pas verder.
– Praat met iemand die naar je luistert en die zich verplaats jouw positie.
– Zoek de humor op. Even samen lachen om de spanning te breken.
– Ga even iets totaal anders doen.

Type 4: Ondergewaardeerd worden
Mensen die last hebben van stress type 4 zijn loyale, trouwe medewerkers, die andermans belang vrijwel altijd boven dat van zichzelf laten gaan. Daardoor zijn ze vaak de “stille kracht” op de achtergrond. Daarnaast hebben ze oog voor de ander en diens welbevinden. Ze hechten er waarde aan dat anderen zich prettig voelen en zullen dan ook altijd een luisterend oor of helpende hand bieden. Talenten zijn zorgzaam, relatiegericht, harmonieus, ontspannen en geduldig.
Stressoren: Zij ervaren stress als ze het gevoel hebben niet gewaardeerd te worden voor hun inspanningen en als persoon. Ze vinden het fijn om gezien te worden, maar zetten zichzelf niet snel op de voorgrond. Het ontbreken van positieve waardering of het overgeslagen worden, ervaren zij als stressvol.
Stresssignalen: passief, traag, afwachtend, afhankelijk en koppig.
Stress “over the top”: drammerig en intolerant.
Remedie:
– Persoonlijk contact maken om vertrouwen te herstellen.
– Deel je zorgen met iemand die oprecht is, begrip toont en aandachtig luistert.
– Leg de taak even terzijde en zorg voor rust.

Ervaar jij nu zoveel stress op je werk en helpt hier geen remedie meer tegen? Herken je jezelf regelmatig in de stress “over the top”? Dan wordt het misschien eens tijd om naar je loopbaan te kijken en te kijken welke werkomgeving je minder stress bezorgd. Wil je hier eens over doorpraten? Plan dan een gratis loopbaancoachingssessie en dan kijken we samen naar welke stap jij kunt maken.